Invest in Bulgaria - The Preferred Partner of Investors Seeking Opportunities in Bulgaria

Browse by Category

Legal (188)

Recruitment (90)

Accounting (156)

Call Centers and Business Process Outsourcing (7)

Software Development (305)

Translation (123)

Information Technology (225)

Real Estate (485)

Advertising and Marketing (227)

Food and Beverage (219)

Construction (1112)

Textile and Fashion (24)

Financial Services (75)

Energy (77)

Transportation and Logistics (221)

Architecture (126)

Tourism (487)

Agriculture (117)

Education (82)

Gambling and Gaming (9)

Mechanical Engineering (56)

Business Consultancy (104)

Car Rental (122)

Business Intelligence (3)

Banks (29)

Machine Building (39)

Chemical (108)

Insurance (21)

Electrical Engineering (112)

Healthcare (144)

Fishing (12)

Furniture (13)

Packaging industry (85)

Printing (53)

Broadcasting and Media (57)

Metal Industry (84)

Automobile (87)

Electronics (132)

Catering (26)

Event Management (20)

Plastics (6)

Waste management (14)

Mining & Exploration (11)

Light industry (7)

Company Formation (0)

CI Intellect Ltd. Business Consultancy Company in Sofia


CI Intellect Ltd. Business Card

CI Intellect Ltd.

Business Consultancy
Sofia, Sofia City
CI Intellect Ltd.

30, Hristo Kovachev Str.
1527 Sofia

Tel: +359 2 946 16 73, mob: +359 878 878 187
Fax: +35929461673
E-mail: office@intellect-bg.com
Website: web.orbitel.bg/intellect

CI Intellect Ltd. Business Description

CI "Intellect" Ltd. - Innovation-Trade Company specialized in the fields of business consulting, legal, accounting and financial servicing for Bulgarian and foreign firms;

We deal with analyses, marketing, inquiries, studies and peruses, management of startup businesses and/or companies in crisis, recovery of enterprises in crisis; innovations, contacting for realization of joint projects.

The company has experience of many years of business-surveys, surveys of partners, conditions, reliability, viability as of most intricate business, legal, accounting and etc. problems, including such problems with debts due to creditors, banks and fisc.

Желаете да започнете нов бизнес или да разширите своя?
Желаете да продадете работещ бизнес и да започнете нов - по-печеливш…
Ние ще Ви помогнем да получите най-добрата цена за това, в което сте вложили златните си години.
И не само това!
Ние ще Ви насочим към Вашия бъдещ бизнес - нов или разработен - безспорно най-добрият за конкретната ситуация, възможности, потребности.Consulting, marketing and information services

Inquiries, studies and peruses, including such on reliability for partnership, mutual activity and/or commercial and/or economic activity

Corporate inquiries and investigations - examination of all aspects of corporate business

Analyses, economical and legal services in the field of the: investments, finance, innovations, commercial and/or economic activity

INNOVATION
Establishment (creation) of scientific parks and Innovation database for ideas, elaborations, rationalisations, inventions, patents, licences, implementation, implementators, producers and effect.

Creation of programme teams and small risk enterprises

Development, implementation-engineering, research and economic activity

Sponsorship and realisation of test-samples, experimental and small series of innovation products

Design, expositions and auctions of intellectual property products, sale-trade

Innovation products transfer in Bulgaria and abroad.

BUSINESS RECOVERING
There are difficult moments in every kind of business. Sometimes a firm sinks into a crisis due to the impact of market changes, competition, force majeure, and unprofessional or indecorous actions of business partners or the managerial staff their selves. If measures are not taken on time, consequences could be severe.

Most often this results in an abrupt decline of economic indicators, business abatement or bankruptcy.
In such moments, the Major Business Goals - Prosperity & Raising profits - prove hard to achieve.

In such a moment sober and unencumbered thinking and estimates, unprejudiced and professional approach, as well as non-standard solutions and new ideas are needed.
We know that your goal is not just survival, but PROSPERITY, long-term profits, market presence expansion and good image.
We know how to approach difficult situations in order to achieve a positive effect for you together with you!

Let's make it together!
Let us show you and lead you forward!

REAL ESTATE PROPERTIES
Sale-trade, construction, building, furnishing and equipment, demising of real estate and movable property

Entrepreneurship in the fields of projecting and realisation of building projects

Joint investments in perspective projects, including resort engineering, construction and realisation

Tourist agency, including renting and subrenting of recreation centers in Bulgarian Sea and Mountain resortsКонсултация със специалист

Съществено предимство за бизнес консултантските услуги е съвместяването на икономически, юридически и технически познания и опит, допълнени от неизменно коректни контакти и изрядни взаимоотношения с институциите. Силният ни счетоводен екип осигурява условия за законосъобразно присъствие в бизнес средата и спомага за реализиране на значителни икономии. Същевременно структурата ни е гъвкава и позволява лесното интегриране на други специалисти при нужда от още по-високо-специализирана експертна помощ.
По този начин, една фирма (и в повечето случай един служител, с когото контактувате – координатор) осигурява комплексно решение на разглеждания проблем, а това вече представлява икономия за Вашия бизнес.


Процесът икономическа медиация цели постигане на удовлетворително споразумение между Вас и Вашите доставчици, клиенти, контрагенти, конкуренти.
Особено важна е ролята на икономическия медиатор при разрешаване на спорове или провеждане на преговори с кредитори или длъжници.

Макар постигнатото споразумение да означава известен компромис с поставените цели, този ефикасен метод за извънсъдебно споразумение снижава значително разходите на време и пари, притежава моментална възвръщаемост и Ви позволява да инвестирате в нови доходоносни начинания.


Ние Ви предлагаме своята компетенция и опит за постигане на взаимоизгодни споразумения дори и там, където това изглежда немислимо. Предлагаме начин за оптимизиране управлението на бизнеса, облекчаване на натиска върху Вас и Вашия бизнес, създавайки защитна среда. Дългогодишния ни опит ни дава увереност да твърдим, че предлагаме високо ефективна алтернатива на съдебните спорове.

В комбинация с програма за саниране на предприятието (S), медиацията не само способства разрешаването на съществуващите Ви проблеми, но дава възможност за предотвратяване на бъдещи правни, финансови и други препятствия за ПРОСПЕРИТЕТА на Вашето начинание.

Ето защо, нашият екип би Ви посъветвал да търсите ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ още в самото начало.
Поставете бизнеса си на солидна основа

Възможността за достъп в реално време до изчерпателни, детайлизирани бази данни, ни дава възможност да осъществяваме експресни корпоративни проучвания, за юридически субекти и участващите в тях физически лица, опериращи и/или оперирали на територията на страната.
В състояние сме да проследим преки и косвени връзки между тях.
Тези проучвания стават основа за провеждане на фирмени разследвания, проверка на всички аспекти на бизнеса на проучваните обекти, както и за пазарни, финансови и инвестиционни анализи.
Тези услуги са крайно необходими и при установяване действителното състояние на предприятия в процес на изкупуване или поглъщане и приватизация.

Превръщаме мечти в реалност

Дейността на отдела е насочена към обезпечаване работата и резултатите от труда на онези, които са вперили смело поглед в бъдещето. Наша цел е да осигурим подходяща и сигурна инкубационна среда за реално приложими и перспективни проекти.

Обичайна практика при нас е да започнем от самото начало - с намирането на подходящ и надежден инвеститор. Осигуряваме необходимата правна, патентна и лицензионна защита на проекта и неговите създатели, анализираме и даваме оценка на надеждността на евентуалните внедрители и производители.

Нашата философия

Ние обслужваме малко на брой клиенти. И не се страхуваме да си го признаем. Това ни дава възможност да задоволим в детайли техните нужди, да надминем всички техни изисквания и дори капризи.

Ние ще открием, ремонтираме и "прекроим", или ако е необходимо дори ще построим "от нула" именно това, което те търсят и желаят.

Следвайки този основен принцип първата ни съвместна стъпка ще бъде изчерпателното характеризиране на типа собственост, която нашите клиенти желаят да придобият.
CI Intellect Ltd. Company Images

CI Intellect Ltd.  - Invest Bulgaria.com CI Intellect Ltd.  - Invest Bulgaria.com 
© Copyright 2004-2021 Invest Bulgaria Group Ltd, Sofia, Bulgaria. All rights reserved.

 
Please read Conditions of Use, Copyright Statement and Privacy Policy for this web page and web site.


Лимузини под наем Electric and Hybrid Modules Repair SEO оптимизация Bulgaria Translation Bulgarian Agriculture
Bulgarian Textile BestFlowers.bg Sofia Web Works Bulgarian Coins Intelligence Pathways Bulgarian Outsourcing

Crafted by Sofia Web Works. Maintained by Website Maintenance, the kings of Website Migration.


Bulgaria Translation - Full service Bulgarian Translation company

Intelligence Pathways - Outsource your Business, Competitive Intelligence or Back Office to Bulgaria